Gizlilik Politikası

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI 

fullilan.com olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. 

Gizlilik Politikası
Son güncellenme: 20/04/2023

Güvenliğiniz bizim açımızdan önemli. Bu nedenle bizimle paylaşacağınız şahsi verileriz titiziyetle korunmaktadır.

Biz, fullilan.com, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve şahsi verilerin korunması politikası ile, hangi şahsi verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri prosedüre tekniğimiz ve hukuki nedenlerimiz ile; işlenen verilerinize dair haklarınızın neler olduğu konusunda sizi aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, yalnızca analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan tekniklerle ve bazı durumlarda de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi kapsamında ve süresince, meşru menfaat prosedüre şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Bizimle paylaştığınız şahsi verileriniz yalnızca analiz yapmak suretiyle; sunmuş olduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en uygun şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum seviyede yararlanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizi daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (şahsi verilerin talep durumunda adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına makul ve ölçülü bir biçimde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Bizimle paylaştığınız şahsi verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/ya da verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep durumunda adli ve idari makamlara, gerekli yöntem ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız
KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna müracaat ederek aşağıdaki haklarını kullanabilir:

a.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.Kişisel verileri işlenmişse buna dair bilgi talep etme,
c.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına makul kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d.Yurt içinde ya da yurt dışında şahsi verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e.Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f.Kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
g.(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan prosedürlerin, şahsi verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@fullilan.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim
Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, yalnızca gerekli olan şahsi verilerinizin, işbu gizlilik ve şahsi verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek konusunda tamamiyle özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha detaylı bilgi için bizimle info@fullilan.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

 

POPÜLER ARAMALAR

Sahibinden Satılık Daire l Sahibinden Satılık Araba l İkinci El ve Sıfır Alışveriş l İş İlanlarıHayvanlar Alemiİş Makineleri & Sanayi  Özel Ders Verenler 

Ustalar ve Hizmetler l Yardımcı Arayanlar l Yedek Parça, Aksesuar & Tuning