Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları
LÜTFEN FULLİLAN.COM SİTESİNİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

1. fullilan.com web sitesi (“Site”), ve mobil uygulamada işi ve kurumlar için, satılık / kiralık yeni ve ikinci el gayrimenkul ilanlarının sunulduğu bir platformdur Sitede bulunan bütün servisler, fullilan.com Yönetimi tarafından yönetilmektedir.

2. Tanımlar:

Kullanıcı: Siteyi direkt olarak ziyaret eden herkes “Kullanıcı” sıfatını taşır. Kullanıcılara sunulan bütün hizmetlerin Kullanıcılar tarafından kullanımı ve üyeliği, bu kullanım koşullarına tabidir.

Bireysel Üye: Bireysel üyelik hesabı açan herkes “Bireysel Üye” sıfatını taşır.

Kurumsal Üye: FULLİLAN ile Kurumsal üyelik sözleşmesi akdeden tüzel kişiliği haiz emlak ofislerini (Emlak ofisleri ve alt danışmanları, inşaat firmaları ve danışmanları, oto galeri ve danışmanları) ifade eder.

Gayrimenkul Danışmanı: Emlak ofisinde çalışan kişi ya da kişileri ifade eder.

Site: www.fullilan.com www.fullilan.com.tr sitesini ifade eder.

3. fullilan.com’un Kullanımına dair Koşullar:

3.1. Kullanıcı, Site’yi ziyaret etmekle ve hizmetleri kullanmakla; hak ve fiil ehliyetine sahip, 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu kullanım koşullarını okuduğunu, anladığını ve burada yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul eder.

3.2. Kullanıcılar, Site’de yaptıkları her prosedür ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, bu konuda fullilan.com’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.3. 5651 sayılı Kanun kapsamında, fullilan.com'un hukuki, idari ve cezai sorumluluğu ilgili mevzuatta bulunan biçimiyle sınırlı olup, içerik ile ilgili diğer tüm sorumluluklar içeriğin alındığı 3. kişilere ve içerik üretmesi durumunda Kullanıcı’ya aittir. FULLİLAN 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcıdır. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların Site üzerinde gerçekleştirdikleri prosedürlere dair ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır. FULLİLAN Site üzerinde bulunan ve/ya da üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka makulluğunu kontrol etmemektedir ve garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/ya da içeriklerden ötürü Kullanıcıların uğrayacağı dolaylı ya da direkt olarak zararlardan FULLİLAN sorumlu değildir.

3.4. Kullanıcılar sitede yayınladıkları birçok resim ve yazılı içerikten sorumludur. Kullanıcı kendisi tarafından sağlanan bütün resim ve işitsel malzemenin birçok marka, patent, yararlı model endüstriyel dizayn gibi fikri ve sınai hakkını, Türk Hukuku’na makul bir biçimde kullanmakta olduğunu, sözleşme konusu resim ve işitsel malzemenin hiçbir biçimde fikri ve sınai hak ihlaline konu olmadığını ve olmayacağını, böylesi bir fikri ve sınai haktan kaynaklı uyuşmazlık sebebiyle FULLİLAN'ın uğradığı veya uğraması muhtemel birçok zararı karşılamayı açıkça taahhüt eder. Kullanıcılar, yayınladıkları içeriklerin hukuka ve ahlaka aykırı olmayacağını, üçüncü kişilerin kişilik hakları ve telif haklarını ihlal etmeyeceğini, haksız rekabet kurallarına aykırı davranmayacağını aksi halde doğacak tazminat isteklerinden kendilerinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

3.5. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde ya da iletişimlerinde ya da yayınladığı içeriklerde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, çocukları, yaşlıları ve engellileri cinsel yönden istismar eden, kişilerin kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden, tehdit edici, taciz edici içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamiyle kendisi sorumludur. FULLİLAN söz konusu içerikleri kontrol etmekle yükümlü değildir. FULLİLAN bu tür eylemleri belirleme ederse bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu nedenle yargı mercilerinden aktivite ya da Kullanıcı hesapları hakkında bilgi istekleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

3.6. Kullanıcı, sitedeki ve site üzerinden eriştiği üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenilirğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden ya da donanım ve cihazların zarar görmesinden FULLİLAN sorumlu tutulamaz. FULLİLAN, kendisi üzerinden yapılan ya da kendi sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan, herhangi bir internet sitesi tarafından yapılan herhangi bir iletişimin gizliliği konusu ile ilgili garanti vermez.

3.7. FULLİLAN’ın, Kullanıcı tarafından siteye veya mobil programa kayıt formunda yazılmış olan ya da daha sonra kendisi tarafından yenilenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla iletişime geçilmesine açık rıza ile kabul etmesi durumunda FULLİLAN’ın Kullanıcıya ticari iletişim kurma hakkı bulunmaktadır.

3.8. Kullanıcının bu kullanım koşullarında belirtilen madde ya da koşullardan birini ihlal etmesi durumunda, FULLİLAN, daha önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı ya da bütün hesapları, servisleri, siteye erişimi modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir ya da durdurabilir. FULLİLAN, bu nedenle doğacak zararlardan veya varsa üye olunmuş hesaba erişilememesinden sorumlu değildir. FULLİLAN; hile, kuralların kötüye kullanılması ya da ihlali şüphesinin bulunduğu hallerde, Kullanıcı'nın varsa üyeliğinin sona erdirilmesi konusu ile ilgili bağlayıcı ve net kararı verecek tek yetkili mercidir.

3.9. Kullanıcı, FULLİLAN tarafından gönderilen e-postalerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” urline tıklayarak ticari elektronik ileti gönderim listesinden basitçe ve bedava çıkabilir.

3.10. Bireysel Üyeler, dilediği zaman bireysel üyeliklerini info@fullilan.com adresine atacakları e-posta ile sonlandırma isteğinde bulunabilirler. Üyeliği sona eren Bireysel Üyelerin web sitesine ve mobil programa giriş yetkisi iptal edilecektir. Bireysel Üye dilerse tekrar hesabını FULLİLAN Destek Merkezi’ne erişerek aktif hale getirebilir.

3.11. FULLİLAN, Kullanıcılara sunmuş olduğu hizmetin nettisiz, hatasız ve güvenilir bir biçimde sunulması için elinden gelen gayreti sarfeder. FULLİLAN, kendisinin denetimi dışında gelişen internet erişimindeki aksaklıklar, yöntem problemler ve mücbir nedenlerden kaynaklanan durumlardan sorumlu değildir. Ayrıca bilgi güvenilirği önlemi almasına rağmen, sistemlerine saldırı olması durumu da bu kapsamdadır. Bu web sitesine girilmesi ya da mobil uygulamanın kullanılması; sitenin veya sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin uygulamaların vs. kullanılması nedeniyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, veya diğerca nedenlere binaen, doğabilecek direkt olarak veya dolaylı hiçbir zarardan FULLİLAN sorumlu değildir. FULLİLAN, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal ya da diğer nedenler neticesinde; prosedürün nettiye uğraması, hata, ihmal, netti konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.12. FULLİLAN, web sitesine girilmesi ya da mobil uygulamanın kullanılması için Kullanıcıların, bir başka birina ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi şahsi bilgileri kullanması durumunda dolayısıyla doğabilecek hiçbir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir.

3.13. Kullanıcılar, FULLİLAN web sitesinde bulunan urller aracılığı ile ziyaret ettikleri internet sitelerinde bulunan içeriklerden FULLİLAN’ın, FULLİLAN çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ederler.

3.14. Kullanıcılar siteyi kullanmakla işbu şartları kabul etmiş sayılırlar. FULLİLAN, işbu site ve site uzantısında veya mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, servis, ürün, kullanma koşulları ile sitede veya mobil uygulamada sunulan bilgileri daha önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, tekrar organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.

Değişiklikler sitede veya mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi Kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Sitenin veya mobil uygulamanın kullanımı veya siteye ve mobil programa giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

Kullanıcılar bu değişiklikler ya da iptallerden ötürü uğrayacakları direkt olarak ve/ya da dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun FULLİLAN’den herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ve beyan ederler.

4. Fikri Mülkiyet Hakları:

4.1. FULLİLAN bu web sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve tasarımı ile web sitesi ile mobil uygulamadaki bütün bilgi, görsel, FULLİLAN markası ve diğer markalar, www.fullilan.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik ya da makinede okunabilir biçimde sunulan yöntem veriler, bilgisayar programları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil bütün gereçlerin (“Materyaller”) ve bunlara dair fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ya da lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır.

FULLİLAN’ın; hizmetleri, telif haklarına tabi çalışmaları ya da web sitesi aracılığı ile sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil bütün malvarlığı, ayni ve kişisel hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik bütün hakları saklıdır.

4.2. Internet sitesinde ya da mobil uygulamada bulunan hiçbir gereç, internet sitesinde ya da mobil uygulamada yayınlanan emlak ilanlarına dair birçok bilgi; daha önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve program da dahil olmak suretiyle, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, diğer bir lisana çevrilemez, tekrar yayımlanamaz, diğer bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz, eser haline getiremez.

Internet sitesinin ya da mobil uygulamanın tümü ya da bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksi takdirde Kullanıcılar; FULLİLAN’ın bu konuda uğradığı birçok zararını, kayıplarını, üçüncü kişilere ödemek halinde kaldığı bedelleri, yargılama masraflarını ve avukatlık ücreti de dahil olmak suretiyle karşılamakla yükümlü olacaklardır.

Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını veya bunların kaynak kodunu bulmak ya da elde etmek amacına yönelik herhangi bir diğer prosedürde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebenetin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, spam e-posta ya da zararlı program girişiminde bulunmayacağını, aksi halde FULLİLAN ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, ile ilgili hukuki, idari ve cezai prosedür yapılacağını peşinen kabul eder.

5. Yazılı / Görsel Medya (İnternet Haber Siteleri dahil) Kullanım ve Paylaşım Koşulları:

5.1. FULLİLAN tarafından web sitesinde ve mobil uygulamada sunulan veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan birçok içeriğin bir kısmı; (i) normal ve uygun faydalanma kapsamında kalmak, (ii) kaynak göstermek, (iii) FULLİLAN web sitesinin alıntı yapılan URL adresine tıklanabilir ve takip edilebilir (do-follow) bağlantı sağlamak şartıyla alıntı yapılabilir.

FULLİLAN tarafından web sitesinde ve mobil uygulamada sunulan veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan birçok içeriğin bir kısmı; rapor, yayın, reklam, analiz, araştırma ve sair ticari / profesyonel amaçlarla kullanılması FULLİLAN’nin yazılı onayına tabidir. FULLİLAN, ticari ve profesyonel kullanımı ücretlendirebilir, haftalık, aylık ya da yıllık ücretli abonelik koşullarına bağlı tutabilir.

5.2. Sitede sunulan her tür içerik, anlaşma yapılan 3. kişilerden sağlanan ve/ya da kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, rapor eder, istatistikler herhangi bir manipülasyon ya da yönlendirme olmadan işlenmekte ve tarafsız olarak sunulmaktadır. Bu sitedeki birçok içerik yalnızca bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve birebir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır. Bu nedenle bu sitedeki her tür içeriğin, verinin, analizin, raporun, değerlendirmenin doğruluğu garanti edilmemektedir. Aynı hususta analiz edilen veriler birbiriyle çelişik olabilir. Bu tür durumlar FULLİLAN’yi bağlamaz ve FULLİLAN hiçbir sorumluluk üstlenmez.

5.3. FULLİLAN, kendisi tarafından sunulan hizmetler, içeriklerin ve sitenin kullanımı yoluyla herhangi bir kişi ya da kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlar ile ilgili olarak, ticarete elverişlilik garantisi olmayan, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca makulluk gibi veya herhangi bir ihlali önleyici sınırlama koymadan ister açık ister örtülü olsun, hiçbir biçimde garanti vermez. Tüm içerikler Kullanıcıya “olduğu gibi” ilnete göre sunulmaktadır. FULLİLAN, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından veya menfi zararlardan sorumlu tutulamaz. FULLİLAN, sitede yayınlanan içeriklerin ve ilanların ve fiyat bilgilerinin, doğruluğu, güvenilirliği ve hukuka makulluğunu garanti etmez, bu içerikler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. Gizlilik ve Kişisel Veriler:

6.1. FULLİLAN, Kullanıcı’nın Websitesi'nde sunulan Hizmetler'den faydalanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı şahsi verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil birçok mevzuata makul bir biçimde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. FULLİLAN, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı şahsi verileri Websitesinde bulunan "Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası"na makul olarak toplamakta, kullanmakta, transfer etmekta ve diğer biçimlerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir ögesidir. Kişisel verinin kullanılması hakkında koşullar ve bu husustaki haklarınız ile ilgili olarak daha çok bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı inceleyebilir ve info@fullilan.com adresine elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilmeniz mümkün.

6.2. Kullanıcı tarafından Websitesi'ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen şahsi veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi'nin işletilmesi için gereken programların yürütülmesi, Kullanıcı için çeşitli üstünlüklerin sağlanıp sunulabilmesi ve Kullanıcı’ya özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı birçok elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla FULLİLAN veya iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na makul olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir. 

6.3. İnternet sitesini ve mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) takip edilmekte, kayıt altına alınmakta, ziyaretçi hareket ve tercihleri analiz edilerek yorumlanmaktadır. Bu veriler https://www.fullilan.com/gizlilik-politikasi-15 sayfasındaki Gizlilik Politikası öngörülen koşullar dahilinde, daha iyi hizmet verebilmek, web sitesinin ve mobil uygulamanın kullanıcılarına sunmuş olduğu tecrübesi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır.

6.4. FULLİLAN, söz konusu şahsi verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenilir biçimde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri prosedürelerin önlenmesi için gereken birçok tedbiri alacaktır. Kullanıcı şahsi verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik ya da güncelleme yapma hakkına sahiptir.

İşlenen şahsi verileriniz, bu veriler üzerindeki haklarınız ve kullanım teknikleri konusu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

6.5. Kullanıcı bilgileri, yalnız resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi durumunda ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

7. Mücbir Sebepler

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri ya da boykotlar dahil olmak suretiyle işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim problemleri, altyapı ve internet arızaları, sisteme dair iyileştirme ya da yenileştirme çalışmaları ve bu nedenle meydana gelebilecek arızalar, elektrik nettisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın ya da diğer bir doğal felaket ya da FULLİLAN’ın denetimi dışında gerçekleşen, eksikliğindan kaynaklanmayan ve uygun olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") FULLİLAN’ın işbu Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller ya da geciktirirse, FULLİLAN ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen ya da geciken yükümlülüklerinden ötürü sorumlu tutulamaz.

8. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, ihtilaflar Türk Hukuku’na göre çözümlenecektir.Kullanım Koşulları’ndan doğan birçok ihtilafın çözümünde Diyarbakır Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

9. Yürürlük ve Kabul

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet almaya başladığı andan itibaren işbu Kullanım Koşulları yürürlüğe girmektedir. FULLİLAN, dilediği zaman işbu koşulları ve web sitesindeki ve mobil uygulamada bulunan yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır. Kullanıcılarına siteye ya da mobil programa her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

 

POPÜLER ARAMALAR

Sahibinden Satılık Daire l Sahibinden Satılık Araba l İkinci El ve Sıfır Alışveriş l İş İlanlarıHayvanlar Alemiİş Makineleri & Sanayi  Özel Ders Verenler 

Ustalar ve Hizmetler l Yardımcı Arayanlar l Yedek Parça, Aksesuar & Tuning